Rörlig ränta eller fast ränta? Vilket är bäst?

Vad är rörlig ränta? Vad är fast ränta? Vilket av räntorna är bäst att ha? Är det rörlig ränta eller fast ränta som är bäst? Vi svarar på alla frågor kring de olika ränteformerna samt vilket som passar dig bäst.

Vad är fast ränta?

Rörlig eller fast ränta? Det är den eviga frågan, vi ska här gå igenom dessa räntetyper lite närmare samt ge lite tips på vad man ska tänka på när man väljer ränta. Fast (bunden) ränta innebär att räntan man säkerställer en viss ränta under en avtalad tid. Har man exempelvis 3% ränta under tre år så betalar man denna under de tre åren med fast ränta.

Efter de tre åren så sker en omförhandling av lånet. Räntan kan under de tre åren ha stigit eller sjunkit, vilket kan vara avgörande för den ränteform man väljer i framtiden. Du har full rätt att välja antingen rörlig eller fast ränta och den bindningstid på räntan som du vill ha.

Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta innebär att du har ränta som följer räntemarknaderna och ändras kontinuerligt. Räntan kan, och kommer förmodligen, att ändras från månad till månad. Om man ska välja fast eller rörlig ränta är ett personligt val som påverkas av många faktorer. Tittar man historiskt har det varit mer fördelaktigt att inte ha räntan rörlig, men om du har små ekonomiska marginaler kan det vara bra att binda räntan eftersom en räntehöjning kan få stora konsekvenser för din ekonomi.

Om man har en bolån på exempelvis 1 miljon kronor kan du dela upp detta och exempelvis ha två fasta delar och en rörlig. På så sätt är du försäkrad om att en räntehöjning inte får så stor åverkan på din ekonomi samtidigt som du genom din rörliga del kan dra nytta av en eventuell räntesänkning. Var också uppmärksam på de signaler som Riksbanken sänder ut om eventuella kommande räntehöjningar. Dessa styr de allmänna boräntorna.

Sammanfattningsvis om räntor

Sammanfattningsvis kan man säga att fördelen med fast ränta är att du garderar dig mot kommande räntehöjningar samtidigt som du vet hur mycket pengar du har tillgodo varje månad. Nackdelen är om räntan sänks så betalar du onödigt mycket i ränta. För rörlig ränta gäller det motsatta förhållandet; du får del i räntesänkningar och den rörliga räntan är i allmänhet något lägre än den rörliga. Men en höjning kan stå dig dyrt om du har stora lån och små marginaler i din privatekonomi.