Vad är realränta?

Vad är realränta? Vad är skillnaden på realränta och nominell ränta? Lär dig vad realränta är; efter att du har läst den här artikeln kommer du att kunna skilja på realränta och nominell ränta. Den kunskapen kan vara värdefull när du till exempel ska ta ett banklån. Så uppdatera dina kunskaper nu!

Vad är realränta?

Realränta är den ränta som man får om man inte räknar in inflationen på den ränta som man erhåller, exempelvis vid lån från banken. Man räknar bort inflationen från den nominella räntan och kvar blir då realräntan.

För en långivare är realräntan den del av den nominella räntan som inte kompenserar denna för att det reala värdet av en fordran minskar, som en följd av inflationen. Räntan är alltså justerad för förändring i penningvärdet under en period, exempelvis 5 eller 8 år. Realräntan är alltså en värdesäkrad ränta. En placering till fast realränta ger ett förutbestämd belopp.

Skilj på realränta och nominell ränta

Det är viktig att man förmår skilja på realränta och nominell ränta. Realräntan är alltså en räntesats som är opåverkad av inflationen. Nominell ränta är den ränta som man får av banken eller andra kreditgivare. Denna ränta tar inte hänsyn till inflationen och är därför inget korrekt mått på framtida avkastning från räntor eller ränteskulder. 

Ett exempel: om marknadsräntan (nominella ränta) är 11 procent och inflationen ligger på 7 procent så är realräntan 4 procent.