Vad är effektiv ränta?

Lär dig vad den effektiva räntan är och innebär vid exempelvis ett lån och varför det är bra att kunna. Man brukar säga att den effektiva räntan är den ”sanna” räntan som visar på vad den faktiska slutsumman kommer att hamna på, inräknat med alla kostnader.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden angiven som en årlig ränta på lånebeloppet. Kreditkostnaden är summan räntan, tillägg (exempelvis i form av uppläggnings – eller aviavgifter) och övriga kostnader för ett lån. Ränta kan beräknas på olika sätt och även utan avgifter kan räntan skilja sig från den effektiva räntan.

Effektiv ränta räkneexempel

Betalar du till exempel på ett lån flera gånger per år så skjuter en ränta på ränta effekt in. Ju fler betalningstillfällen – desto högre ränta Exempel: Kalle köper en persisk matta för 5000 kr på kredit. Han får en månadsränta på 1 procent av sin kreditgivare. En månad senare får Kalle en räkning från kreditgivaren, Kalles kapitalskuld är nu 5050 kr eftersom räntan har påförts.

Kalle väljer att delbetala skulden och betalar 200 kr till kreditgivaren, hans skuld är nu 4850 kr. Nästa månad får Kalle en ny ränta påförd med 48,50 kr. Eftersom Kalle fortsätter att delbetala skulden så kommer den effektiva räntan att stiga för honom. När totala kostnader räknas samman kommer Kalle således att ha betalat mer än 1 procent av kreditbeloppet i ränta, genom ränta – på – ränta –effekter.

Effektiv ränta formel

effektiv ränta formel

Formeln för att beräkna den effektiva räntan är till synes komplicerad. Nedan visar vi en bild på formeln för den effektiva räntan: