Vad är en aktie?

Vad är egentligen en aktie och vad innebär det att handla aktier i ett bolag? På denna sida har vi samlat nödvändig information om aktier och vad det innebär att ha en aktieandel i ett bolag. Kort är att en aktie är en ägarandel i ett bolag som även ger dig rätt till en plats vid omröstningar på bolagsstämmor.

Vad är aktier?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Denna ger rösträtt vid årsstämman och rätt till utdelning. Storleken på utdelningen föreslås av styrelsen men beslutas av aktieägarna vid årsstämman. En aktie ger rösträtt till årsstämman varvid bolaget utser en verkställande direktör som ska leda styrelsen. Man skiljer i Sverige mellan A – aktier och B – aktier. A – aktierna ger större inflytande i bolaget.

Ofta motsvara B – aktien 1/10 av A – aktien, men även lägre inflytandegrad som 1/1000 förekommer fortfarande. Idag får dock inga aktier med färre än 1/10 inflytande utfärdas i Sverige. Uppdelning i A – och B –aktier beror på att de ursprungliga ägarna vill behålla kontrollen över företaget, men samtidigt släppa in mer kapital. Som aktieägare får man avkastning på sina aktier på två sätt: att aktiekursen går upp eller genom årlig utdelning.

Ägaren eller ägarna ansvarar bara för sitt aktiekapital och har därmed ett begränsat personligt ansvar. Om bolaget går i konkurs förlorar man som aktieägare sitt riskkapital men inte mer. Om företaget emitterar fler aktier så kan riskkapitalbolag köpa upp aktier med förhoppning om att aktiekursen ska öka i förhållande till köpkursen och aktieägarna på så sätt börjar göra vinst. Ett aktiebolag kan också låna pengar, men måste då i allmänhet börja betala tillbaka dessa på en gång. Dessutom krävs att bolaget har en säkerhet.

Vart och hur handlar jag aktier?

Aktiemarknaden är platsen för aktiehandeln. Det är i princip möjligt att köpa enskilda aktier, men oftast köper man i form av börsposter. Dessa kan exempelvis vara på 100 eller 200 aktier. Den som vill äga aktier får skaffa sig ett värdepapperskonto (vp – konto). Värdepapperscentralen (vpc) – som står under finansinspektionens uppsikt – har i uppgift att se till att aktieägarna kallas till bolagsstämma och se till att ägarna får utdelning på sina aktier. Ägarna ska också få nya aktier vid split.

Vad är en aktiesplit?

En split innebär att bolaget delar antalet aktier i mindre delar, varpå varje akties nominella belopp också sjunker med motsvarande del. En split 1000: 1 betyder då att man får 1000 nya aktier mot 1 gammal. Var och en av de nya aktierna representerar 1/1000 av det nominella beloppet hos de gamla aktierna. De nya aktiernas värde är lika stort som de gamla. En split förändrar alltså inte värdet på innehavet.

Bolag använder sig av split för att varje enskild aktie skall vara hanterbar. En aktie med en börskurs på exempelvis 9000 kr kan bli svår att omsätta på börsen då många aktiehandlare kanske bara vill köpa för någon tusenlapp. Om man då gör en split 1000:1 kommer aktien i den nya kursen att vara 9 kr. Detta kommer förmodligen att innebära förenklad handel och en ökad likviditet för bolaget.