Vad är hemförsäkring?

Vad är en egentligen en hemförsäkring och vad täcker den? Ingår exempelvis reseförsäkring i hemförsäkringen? Du behöver en bra hemförsäkring. Om olyckan är framme måste du kunna få ersättning för skadorna på ditt hem. Att skaffa den försäkring som är bäst och förmånligast för just dit boende är inte det lättaste. Vi ska därför här gå igenom lite hur en hemförsäkring ser ut och vad som är värt att tänka på när du tecknar din försäkring.

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring består egentligen av flera delar. Dels ger försäkringen ersättning på skador för din privata egendom. Dessutom ger försäkringen ersättning om du själv orsaker eller blir skadeståndsskyldig.

Egendomsförsäkringen ersätter de skador på saker du äger. Ansvarsförsäkringen kan betala ersättning om som privatperson blir skadeståndsskyldig. Personförsäkring vid överfall kan ge ett ekonomiskt skydd om du får personskador efter att exempelvis ha blivit utsatt för misshandel.

En villa/hemförsäkring ger samma skydd som en hemförsäkring och ersätter dessutom skador på byggnad och tomt. Bor du i en bostadsrätt så ansvara du själv för bland annat ytskikt i bostaden såsom tapeter, parkettgolv och plastgolv. En fuktskada kan bli ytterst dyr att åtgärda, och har du ingen hemförsäkring med ett så kallat bostadstillägg, så är det du själv som får stå för kostnaderna. Därför bör du absolut ha detta tillägg till din hemförsäkring om du bor i bostadsrätt. I vissa fall kan den ingå i den avgift du betalar till din förening, men kolla alltid upp hur det förhåller sig!

Jämför hemförsäkring

När du känner till olika hemförsäkringar och på ett ungefär vet vilken som passar ditt boenden, så är det tid att gå vidare. Först och främst måste du skaffa dig en överblick av marknaden. Ring till olika försäkringsbolag och ställ frågor och begär offerter. Ge dig inte förrän du har pratat med åtminstone ett par, tre stycken. Tänk också på att de kan löna sig att samla olika försäkringar i samma bolag.

Då kan du bli erbjuden rabatterad pris. Om du är fackligt ansluten kan förbundet ha tecknat ett avtal som ger dig en förmånlig försäkring, kolla upp det! Se också till att uppgifterna som försäkringsbolaget har om ditt boende är korrekta. Måhända finns uppgifter om exempelvis boytan som inte stämmer och då kan det bli dyrare än nödvändigt. Det finns mycket att tänka på när det gäller din hemförsäkring. Men det är definitivt värt att lägga lite extra tid på att se till att hemmet är ordentligt försäkrat.