Valutahandel - Handla med valuta

Visste du att man som privatperson numera kan handla med valuta? Det kan vara ett intressant och lönande alternativ till aktier, aktieoptioner eller fonder. Jämfört med aktier så har valutahandel faktiskt en hel del fördelar. Till skillnad från aktiehandel så kan man handla med valuta 24 timmar om dygnet.

Handla med valuta dagligen

Det finns alltid investerare som är intresserade av att handla med valuta. Handel med de stora valutorna omsätter mer pengar varje dag än vad världens samlade börser gör per dag. Dessutom är valutakurserna förhållandevis stabila, vilket gör valutahandel mer säkert än aktiehandel. En ytterligare fördel är att valutamäklarna, (så kallade ”brokers”) som förmedlar handeln, sällan tar betalt för transaktionskostnader. Du kan bedriva valutahandel från ditt hem om du bara har tillgång till Internet. All handel sker OTC mellan banker eller valutamäklare. Du behöver endast investera 2000 kr för att komma igång och börja handla.

Så fungerar valutahandeln

Hur fungerar valutahandel då rent praktiskt? I vårt exempel utgår vi från att du vill köpa svenska kronor (SEK). Du börjar då med att välja ut ett valutapar som innehåller SEK exempelvis SEK/USD. Du köper SEK emot den amerikanska dollarn. Om du istället hade velat sälja (sell) så hade du sålt SEK/USD. Valutan som står först i valutaparet, i detta fall SEK benämns basvalutan.

När du handlar med valuta kan du använda dig av Stop Lot. Det innebär att det sätts en gräns för hur mycket ditt handelskonto kan förlora innan det stängs för handel. Du kan också använda dig av Limit Orders vilket innebär att du sätter en nivå när vinsten ska plockas hem. När den inställda nivån uppnås stängs automatiskt ditt konto för handel och vinsten plussa på ditt kapital.

Valutahandel med hävstång

I valutahandel är det möjligt att kontrollera en högre summa än det kapital som du satt in på handelskontot. Detta kallas för hävstångseffekt eller på engelska för leverage. Systemet används eftersom valutors värde fluktuerar väldigt lite. För en småhandlare är det då inte möjligt att göra en synbar förtjänst utan detta system. Ifall du öppnar ett standardkonto innebär hävstångseffekten att du kan kontrollera en Standard Lot. En Standard Lot är lika med 100 000 av den valuta som du köper eller säljer.

Handlar du med Standard Lot är 1 PIP värd ungefär 10 amerikanska dollar. Du kan också handla med en Mini Lot. Den är värd 10 000 av den valuta som du köper/säljer. Självfallet kan du handla med mer än 1 Lot åt gången, för att erhålla ökad vinst (eller förlust om det går illa). Du kan också ställa in hur stor del av ditt kapital som du vill kontrollera. Detta gör du genom att ställa in leverage. Möjligheterna är alltså många – och hindren få – vad beträffar valutahandel!

Valutakurser

Numera går det bra för privatpersoner att handla i valuta. Traditionellt har marknaden varit förbehållen investmentbanker och andra stora investerare. Småhandlare och day-traders har stängts ute genom höga tradestockings. Men tiderna förändras och nu kan du komma igång och handla med en så liten insats som 2000 kr. Valutahandeln omsätter otroligt mycket pengar och är en marknad som aldrig stänger, utan har öppet dygnet om. (helg undantaget).

Eftersom valutakurserna är relativt stabila är handel med valutor inte så riskabelt som att handla med aktier. Du kan köpa eller sälja i vilka valutor som helst. De vanligaste och mest omsatta valutorna är dock Euron, den amerikanska dollarn, japanska yenen och det brittiska pundet. Bland övriga stora valutor märks ryska rubeln, kinesisk Yuan, polska zlotyn och den thailändska Baht. Totalt ha nu 15 EU-länder anslutit sig till Euron, Malta och Cypern blev gick över till Euron den 1. Januari 2008. Tre andra länder – Monaco, San Marino och Vatikanstaten använder euron utan att ha någon officiell överenskommelse med EU.