Jämför bästa bensinkort online

Det blir mer och mer vanligt att skaffa sig ett bensinkort idag och det finns många fördelar med att använda sig av ett, framförallt om man kör väldigt mycket bil. Kanske har man lång väg till jobbet eller så reser man mycket i sitt jobb med sin bil. Är det så finns det många fördelar med ett bensinkort som kan komma att gynna dig i det långa loppet. Första steget är dock att hitta det bästa bensinkortet för dig.

Jämför smslån

Features Summa Ränta fr.
Advisa hej 2,94%

Flertal utgivare av bensinkort

Bensinkort finns hos de flesta bensinmackar men de vanligaste är ändå Shell, Statoil, OKQ8, Preem eller Hyrdro. Man kan välja att betala med sitt bensinkort, eller bara registrera sina köp med det. Det gör att man får poäng och i många fall får man hemskickat checkar ett antal gånger under året. Bland annat Statoil använder sig av detta systemet.

Man får som sagt checkar hemskickade, som man sedan kan använda när man tankar eller handlar något på macken nästa gång. I vissa fall får man även rabatt när man tankar och betalar med sitt bensinkort.

Vad är ett bensinkort?

Kreditkort som ges ut av ett bensinbolag (exempelvis Shell, Preem, Circle K) kallas ofta för bensinkort. De prioriteras ofta av personer som köper mycket drivmedel då en av de förmåner som finns på korten är rabatt på drivmedel hos bensinkedjan. I vissa fall är det också bästa alternativet – men inte alltid.

Billigare bensin – men inte alltid

Bensinkorten är framförallt till för att få tillgång till billigare drivmedel. Men i en jämförelse av kreditkort från olika bensinkedjor visar det sig att bensinkort inte alltid är bäst. De som alltid tankar på Preems bemannade stationer tjänar på att betala med deras kreditkort. Detta eftersom kortet då ger 25 öre i rabatt per liter. Kostar bensinen 15kr/litern innebär det en återbäring på 1,6%.

Sker däremot alltid tankning på automatstationer blir valet inte lika självklart. OK/Q8 ger exempelvis en återbäring på 5 öre per liter och Preem ger återbäring på 10 öre vid tankning på automatstationer. Det innebär alltså en återbäring på under 1%. Dessutom ger dessa kort enbart bonus på drivmedel om inköp sker hos den bensinkedjan. Sker inköp hos konkurrerande företag ges ingen bonus alls.

I jämförelsen lyfts Re:member More upp som etta på listan över bästa bensinkort. Detta utifrån att kortet ger 1% i bonus oavsett var man handlar. Det spelar därmed inte någon roll om tankning sker i automatstation eller på bemannad station.

Karaktäriserar bensinkort

Ett bensinkort är i grunden ett vanligt kreditkort med de fördelar och nackdelar som finns med dessa kort. Det finns däremot några punkter som ofta förekommer på just dessa kort.

Rabatt på drivmedel

Som nämnts ovan ges rabatt på drivmedel. Däremot kan nivån på rabatten variera beroende på om tankning sker på bemannade eller obemannade stationer.

Tanka-fel-försäkring

 Det är mycket vanligt att en Tanka-fel-försäkring ingår. Det betyder att man kan få ersättning för den självrisk som uppstår på bilförsäkringen om tankning sker av fel drivmedel. Ofta gäller försäkringen ett visst antal dagar från att tankning skett hos den bensinkedjan. Genom att regelbundet tanka hos samma kedja har man ett löpande skydd.

Rabatter hos kedjan

När ett kreditkort ges ut av en butikskedja ges alltid rabatter och erbjudanden hos denna kedja. Så gäller även med bensinkort som ger erbjudanden hos bensinbolaget. Det kan vara allt från ”var sjätte kaffe gratis” till lägre pris på biltillbehör. Inlåningsränta (ej hos alla) – Även om inte alla bensinkort har inlåningsränta så är det betydligt vanligare på dessa kreditkort än hos andra. Med inlåningsränta menas att pengar kan sättas in på kortet i förväg och att ränta då ges på detta belopp.

I jämförelse med den ränta som ges på banker är denna ränta ofta betydligt högre. Däremot kan det finnas krav på hur stort belopp som får sättas in. Flera har en gräns på 15 000 kr.

Gratis

Det finns inget som säger att ett bensinkort måste vara gratis. Däremot har kreditkorten från Shell, OK/Q8, Preem, Volvo och Circle K ingen årsavgift (2017). Det kan ställas mot många andra kreditkort som har en årsavgift på någon hundralapp.

Handla med bensinkortet på macken

Förutom att betala bensin och annat man handlar på macken med sitt bensinkort, kan man även betala vissa parkeringsavgifter med bensinkortet. Det gör att man slipper gå runt med en massa växel, man använder bara kortet helt enkelt. Kika runt bland de olika bensinkorten och se vilka förmåner du får hos vem och bestäm dig därefter för ett kort som passar din behov allra bäst.

Med rätt bensinkort kan du spara tusentalskronor och på så sätt lägga pengar på annat än på dyra tankningar. Bensinmackar finns det gott om men rent strategiskt sett måste du även hitta den rätta som du även kommer få mest användning utav. Detta för att optimera tankningar så att du aldrig behöver tanka på en annan bensinmack än den du har ditt bensinkort för.