Betalningsskydd

När du skaffar ett kreditkort så kan det vara bra att teckna ett betalningsskydd. Det är en tilläggsförsäkring som skyddar dig om du blir allvarligt sjuk eller råkar ut för arbetslöshet. Läs mer om hur detta fungerar och vad du behöver tänka på! Du ska känna dig trygg när du handlar med ditt betal – och kreditkort och därför erbjuder många banker ett betalningsskydd som skyddar dig vid ett plötsligt inkomstbortfall. Med betalningsskydd så slipper du betala hela eller del av dina amorteringsskulder.

Vilka områden täcker betalningsskydd?

Betalningsskyddet är alltid oberoende av andra försäkringar. Betalningsskydd kan se lite olika ut, men täcker vanligen dessa områden:Om du drabbas av en allvarlig sjukdom

  • Blir 100 procent arbetsoförmögen vid olycksfall eller sjukdom
  • Vid dödsfall avskrivs vanligen hela skulden.
  • Betalningsskydd täcker ditt lägsta belopp att betala månatligen och beloppet betalas till dess att skulden har betalats av. Räntan som påförs under ersättningsperioden ersätts via försäkringen i samband med att ärendet avslutas.
  • Om du skulle bli ofrivilligt arbetslös (oftast gäller inte skyddet för dig som är egen företagare).

Betalningsförsäkring baseras på utgående saldo

Betalningsskyddet baseras på det utgående saldo (den skuld) som du hade när ditt inkomstbortfall inträffade. När man tecknar ett betalningsskydd bör man mycket noggrant studera vad det innehåller och inte innehåller. Frågor man bör titta på är:

  • Gäller betalningsskydd vid arbetslöshet som orsakas av annan faktor än arbetslöshetsbrist (till exempel vid frivillig uppsägning)
  • Gäller skyddet vid skada som är orsakad genom självförvållad skada eller alkohol – och drogmissbruk?
  • Vid sjukdom eller skada som du har haft innan du tecknade försäkringen?
  • Vad kostar betalningsskydd månadsvis?

Vem kan teckna ett betalningsskydd?

Vanligtvis så finansieras betalningsskydd genom att en kostnad påförs ditt utgående saldo per månad. Betalningsskyddet faktureras alltså månadsvis tillsammans med dina övriga utgifter för kreditkortet. För att kunna teckna ett betalningsskydd så måste du vara myndig (18 år). I allmänhet så får du heller inte vara äldre än 60 år.

Du tecknar betalningsskydd i samband med att du ansöker om ett nytt kreditkort. Du kan även kontakta kundservice på din bank för att komplettera ditt kreditkort med betalningsskydd. I de flesta fall kan du även skriva ut en ansökan om betalningsskydd på din banks hemsida som du fyller i och skickar till banken.